Despre noi - obștea Mănăstirii Secu

Mănăstirea Secu cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” este o mănăstire de călugări, ctitorii fiind ieroschimonahul Zosima (1457); Boierul Nestor Ureche şi Mitrofana Ureche (1602). Obștea mănăstirii este formată din 45 de viețuitori, stareţ fiind Arhim. Vichentie Amariei.

Adresa: comuna Vânători, cod 617500, jud. Neamţ

Telefon: 0233 251862